A CogniPlusról

CogniPlus

Szakembereknek

A CogniPlusról szakembereknek

A CogniPlus tudományosan megalapozott számítógépes eljárás, amely egyedülálló neuropszichológiai fejlesztési módszereket kínál felhasználóinak. Megalkotója, az osztrák Schuhfried Gmbh 1947 óta foglalkozik számítógépes pszichometriával, tréninggel, rehabilitációval (www.schuhfried.com). A legfrissebb pszichológiai kutatási eredményekre épülő CogniPlus hatékonyságát nagymértékben növeli, hogy speciális, multimédiás módszertana a programot élvezetessé, motiválóvá teszi a fejlesztési programban részt vevő személyek számára, amelyet a terapeuta előkészítő munkáját követően állapotuktól függően akár önállóan is elvégezhetnek.

- Életszerű tréningprogramok, motiváló környezet

- Készségspecifikus megközelítés

- Különböző nehézségi fokozatú tréningek

- Nehézségi szintek automatikus adaptációja

- A German Society for Neuropsychology és a German Society for Neurology ajánlásával

TRÉNINGPROGRAMOK

A CogniPlus tréningprogramok nagy választékát kínálja a különböző kognitív funkciók fejlesztésére. Ezek mindegyike további lehetőségeket nyújt a kliens állapotának megfelelő feladatsor kiválasztására: különböző tréningformák és nehézségi fokozatok között választhatunk.

FOCUS tréning - Fókuszált figyelem

A FOCUS tréningprogram a fókuszált figyelmet fejleszti, azaz azt a képességet, ami ahhoz szükséges, hogy a felhasználó sok zavaró inger között csak a releváns ingerre reagáljon.

Tovább

DIVID térning - Megosztott figyelem

A DIVID tréningprogram a megosztott figyelmet, azaz a különböző feladatok szimultán teljesítésének képességét fejleszti.

Tovább

ALERT Tréning -Figyelem (Éberség)

Az ALERT tréningprogram segítségével fejleszthetjük a figyelem éberség dimenzióját – vagyis a figyelem intenzitásának ideiglenes növelését és fenntartásának képességét.

Tovább

SPACE tréning - Neglect: Vizuális Tér tréning

A SPACE tréningprogramot hemineglect-es betegek számára fejlesztették ki, azonban sikeresen alkalmazható bármely, a térérzékelésében károsodott beteg esetében.

Tovább

HIBITR tréning - Végrehajtó funkciók: Válaszgátlás készsége

A HIBITR tréningprogram segítségével a válaszgátlás képessége, vagyis a nem kívánt válaszok adásának gátlása fejleszthető.

Tovább

VIG tréning - Figyelem (Vigilancia)

A VIG tréningprogram fejleszti a vigilancia éberség dimenzióját – azaz a figyelem hosszú ideig, monoton ingerkörnyezetben való fenntartásának képességét.

Tovább

VISP tréning – Munkamemória: Téri-vizuális munkamemória

A VISP tréningprogram a téri-vizuális munkamemóriát fejleszti: a téri-vizuális, mozgó ingerek kódolásának, az interferencia kontrolljának és a téri információ felidézésének képességeit.

Tovább

DATEUP tréning – Téri információ-visszahívási képesség

A DATEUP tréningprogram a téri információ-visszahívási képesség végrehajtó funkcióját fejleszti. A frissítés az a képesség, melynek segítségével kontrollált és célorientált módon újítunk meg memóriatartalmakat.

Tovább

SELECT tréning - Szelektív figyelem

A SELECT tréningprogram a felhasználó szelektív figyelmi képességét fejleszti, azaz abban segít, hogy képes legyen gyorsan reagálni releváns ingerekre, miközben gátolja a helytelen válaszokat.

Tovább

CODING tréning – Munkamemória: Térbeli és időbeli kódolás

A CODING tréningprogram a téri és az idői megfigyelést és kódolást gyakoroltatja, nagy hangsúlyt fektetve a téri-vizuális munkamemória fejlesztésére.

Tovább

PLAND tréning – Végrehajtó funkciók: Tervezés

A PLAND tréningprogram során a tervezési és kivitelezési képességek fejleszthetők életszerű tervezési feladatok segítségével.

Tovább

NBACK tréning – Vizuális információ-visszahívási képesség

Az NBACK Program a munkamemória monitorozó funkcióját, az információ megtartásának és folyamatos frissítésének képességét fejleszti.

Tovább

NAMES tréning – Hosszútávú memória

A NAMES tréningprogram lehetővé teszi a kliensek számára, hogy hatékony stratégiákat gyakoroljanak nevek és arcok összepárosításánál. Továbbá a program arra is lehetőséget biztosít, hogy a felhasználó megfelelő tudásra tegyen szert a számára releváns nevek elsajátításán keresztül.

Tovább

ROTATE tréning – Térbeli feldolgozás: Mentális forgatás

A ROTATE tréningprogram a mentális forgatás képességét fejleszti. Ezt akkor használjuk, amikor egy háromdimenziós tárgy pontos gondolati képét hozzuk létre annak egy kétdimenziós ábrázolásából, és mentálisan elforgatjuk azt.

Tovább

SPEED tréning - Információfeldolgozási sebesség

A SPEED a teljesítmény dimenziójának kognitív feldolgozási sebességén alapuló program, megnyerő szituációkba ültetve.

Tovább

VISMO tréning – Vizuomotoros koordináció

A VISMO tréningprogram a vizuomotoros koordinációt edzi – azt a képességet, melynek segítségével a kéz- és karmozgásokat vizuális stimulánsokkal koordináljuk.

Tovább

Hazai forgalmazó

A rendszert Magyarországon az At Work Kft. forgalmazza. Használatának feltétele megfelelő szakmai végzettség, illetve csoportos vagy egyéni képzésben való részvétel, amelynek sikeres elvégzését követően a fejlesztők tanúsítványt kapnak.

At Work Kft.
1093 Budapest, Lónyay u. 41.
tel.: +36 1 279 0862, +36 20 808 47 43
e-mail: cogniplus@atwork.hu
www.viennatest.hu/cogniplus

CogniPlus